tel: 011/3544-544, 3546-139  ponedeljak - petak od 9 - 17h
 
 
 
Vi ste ovde: PočetakRačunarski programiProgram za maloprodaju
 

 UNIVERZALNI POSLOVNI SISTEM PVP Gold Fiskalne kase - PVP Gold


PVP Gold je univerzalni poslovni informacioni sistem projektovan da odgovori potrebama korisnika bez obzira na vrstu delatnosti kojom se bave.

Obuhvata veći broj podsistema i tehnologija posebno razvijanih u cilju stvaranja efikasnog mehanizma za planiranje, upravljanje, praćenje i kontrolu stanja poslovnog procesa.

Karakterišu ga jednostavnost instaliranja i upotrebe, sveobuhvatnost, prilagodljivost potrebama korisnika, visok kvalitet realizacije i pristupačna cena.

U procesu projektovanja poseban akcenat stavili smo na inovativna rešenja koja imaju za cilj lakši i brži rad i obezbeđuju preciznu i pravovremenu informaciju.

 • automatsko generisanje dokumenata,

 • rad sa više dokumenata istovremeno,

 • procedure pripreme dokumenata za štampanje i grafičke reprezentacije stanja delova poslovnog sistema,

 • aktivna pretraga poslovnih podataka uz upotrebu svih numeričkih i alfanumeričkih operatora,

 • pristupna prava i prilagodljivost interfejsa u zavisnosti od odobrenih pristupnih prava zaposlenom,

 • dinamičko praćenje i upravljanje zalihama,

 • procedura za optimizaciju zaliha po stohastičkom modelu,

 • potpuna višejezička podrška,

 • automatsko osvežavanje podataka svih ukonektovanih korisnika,

 • razmena dokumenata između korisnika u odvojenim računarskim mrežama.

   Detalji PVP Gold modula su prikazani ovde.

 

Go to top